Page:
of 1
Family
An bhfuil ______ agat? - Do you have ______?
Níl deirfiúr nó deartháir agam. - I don’t have a brother or sister.
Aintín - aunt
Máthair - mother
Athair - father
Léas-máthair - stepmother
Léas-athair - stepfather
Deirfiúr - sister
Deartháir - brother
Mac - son
Iníon - daugther
Colceathair - cousin