Get 2 days of premium access
Class Notes (1,000,000)
NZ (300)
AUT (10)
ECON (5)
Kollss (5)
Lecture 1

ECON 212 Lecture 1: Seminar_1_fExam


Department
ECON
Course Code
ECON 212
Professor
Kollss
Lecture
1

This preview shows half of the first page. to view the full 1 pages of the document.
Statistică economică 2017/2018
1
Seminar 1. Noţiuni fundamentale ale statisticii. Construirea seriilor statistice.
Indicatorii statistici
Problemă propusă
1. Se consideră populaţia statistică formată din totalitatea angajaţilor unei societăţi
comerciale. Aceasta a fost observată în funcţie de mai multe variabile:
- salariul de încadrare (X) în Euro
- categoria de calificare (Y)
- sexul angajaţilor (Z)
- mediul de provenienţă (W) - urban sau rural
Rezultatele au fost sintetizate în tabelul de mai jos:
Angajat
X
Y
Z
W
1
100
5
M
U
2
120
5
M
U
3
150
4
F
U
4
135
4
M
R
5
130
5
F
R
6
120
5
F
U
7
100
5
F
U
8
135
4
M
U
9
200
2
M
U
10
250
1
M
R
11
180
2
F
U
12
175
2
F
U
13
165
3
M
R
14
150
3
F
U
15
250
1
M
R
16
135
4
F
U
17
195
2
F
U
18
210
2
M
U
19
135
3
M
U
20
150
3
M
R
Se cere:
a. Să se scrie seriile unidimensionale ale variabilelor X, Y, Z şi W şi se caracterizeze după
criteriile cunoscute.
b. Să se prezinte sau se calculeze indicatorii absoluţi pentru seria lui X
d. Să se calculeze indicatorii relativi pentru seria lui X.
You're Reading a Preview

Unlock to view full version