ECO206Y1 Midterm: ECO206Y Term Test 1 2012 Fall

89 views10 pages
Published on 25 Oct 2018
School
Department
Course
Professor
Γιϖεν Ναµε:_________________ Φαµιλψ Ναµε:_________________
Στυδεντ νυµβερ:_________________ Σιγνατυρε:_________________
ΥΝΙςΕΡΣΙΤΨ ΟΦ ΤΟΡΟΝΤΟ
Φαχυλτψ οφ Αρτσ ανδ Σχιενχε
ΕΧΟ206 (Μιχροεχονοµιχ Τηεορψ)
Ινστρυχτορ: Κριπα Φρειτασ
ΜΙ∆ΤΕΡΜ
Οχτοβερ 24, 2012
∆υρατιον: 75 µινυτεσ
Νον−προγραµµαβλε χαλχυλατορ αλλοωεδ
Τηισ εξαµινατιον παπερ χονσιστσ οφ 10 παγεσ ανδ 4 θυεστιονσ. Πλεασε βρινγ ανψ δισχρεπανχψ το τηε αττεντιον
οφ αν ινϖιγιλατορ. Τηε νυµβερ ιν βραχκετσ ατ τηε σταρτ οφ εαχη θυεστιον ισ τηε νυµβερ οφ ποιντσ τηε θυεστιον
ισ ωορτη. Ανσωερ αλλ θυεστιονσ. Τηε εξαµ ισ ωορτη 100 ποιντσ.
Τηισ ισ α χλοσεδ βοοκ, χλοσεδ νοτεσ εξαµ. Πλεασε πυτ αωαψ αλλ νοτεσ ανδ χελλ πηονεσ βεφορε τηε εξαµ.
Θ Ποιντσ
Θ1
Θ2
Θ3
Θ4
Τοταλ
1
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Unlock document

This preview shows pages 1-3 of the document.
Unlock all 10 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in
Ναµε:_________________ Στυδεντ νυµβερ:_________________
Θυεστιον 1: Συπποσε τηε χονσυµερ ισ χηοοσινγ βετωεεν χοκε (χ)ανδ πεπσι (π). Τηε πριχε οφ α χαν οφ χοκε
(πχ)ισ ∃1 ανδ τηε πριχε οφ α χαν οφ πεπσι (ππ)ισ :075. Τηε χονσυµερσ πρεφερενχεσ οϖερ χοκε ανδ πεπσι ισ
γιϖεν βψ υ(χ; π) = χ+π: Ιτ ισ ποσσιβλε το βυψ φραχτιονσ οφ σοδα χανσ.
α) [8 ποιντσ] Ηοω µανψ χανσ οφ χοκε ανδ πεπσι δοεσ τηε χονσυµερ χηοοσε ωηεν ηε ηασ ∃10 το σπενδ ον
σοδα? Σηοω ψουρ ωορκινγ.
β) [4 ποιντσ] Ωηατ ισ τηε µαργιναλ ρατε οφ συβστιτυτιον ατ τηε χονσυµερσ χηοιχε? Ιντερπρετ τηισ.
2
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Unlock document

This preview shows pages 1-3 of the document.
Unlock all 10 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in
Ναµε:_________________ Στυδεντ νυµβερ:_________________
χ) [8 ποιντσ] Ιφ ψου ο⁄ερ τηε χονσυµερ α χηανχε το τραδε 1χαν οφ χοκε φορ 1χαν οφ πεπσι ωουλδ ηε αχχεπτ
ψουρ τραδε? Ιφ ηε αχχεπτσ ψουρ τραδε, ηοω µανψ χανσ ωουλδ ηε βε ωιλλινγ το τραδε ωιτη ψου.? Εξπλαιν ψουρ
ανσωερ.
Θυεστιον 2: Συπποσε τηατ Ι ηαϖε πρεφερενχεσ οϖερ τεα ανδ χοοκιεσ ισ συχη τηατ Ι νεεδ το ηαϖε 3 χοοκιεσ
φορ εαχη χυπ οφ τεα. Ιφ Ι ηαϖε τηρεε χοοκιεσ, ανψ αδδιτιοναλ χυπ οφ τεα οϖερ 1 χυπ δοεσ νοτ γιϖε µε ανψ εξτρα
υτιλιτψ. Αλσο, ανψ εξτρα χοοκιεσ αβοϖε τηρεε χοοκιεσ περ χυπ οφ τεα δο νοτ γιϖε µε αν εξτρα υτιλιτψ.
α) [6 ποιντσ] Ρεπρεσεντ τηεσε πρεφερενχεσ ιν α υτιλιτψ φυνχτιον ωηερε χυπσ οφ τεα ισ γιϖεν βψ τανδ τηε
νυµβερ οφ χοοκιεσ ισ γιϖεν βψ χ: ∆ραω τηεσε πρεφερενχεσ ον α χλεαρλψ λαβελεδ γραπη
3
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Item ID: 9080
Downloader ID: 13193
Unlock document

This preview shows pages 1-3 of the document.
Unlock all 10 pages and 3 million more documents.

Already have an account? Log in

Document Summary

:_________________ :_________________ :_________________ :_________________ 206( ) : 24,2012 :75 10 4 . . 100 . , . 1 2 3 4 1d o w n l o a d e r i d : 1 3 1 9 3. ? . 2: 3 . , 1 . , . )[6 ] : 3i t e m i d : 9 0 8 0. :_________________ :_________________ 3: ( ) ( ) ( ; )=1000 ( )+ : 40;000; 10: 1: , . )[5 ] ? ? )[10 ] , . 5d o w n l o a d e r i d : 1 3 1 9 3. :_________________ :_________________ )[5 ] + ? )[5 ] + + ? ? . 7d o w n l o a d e r. I t e m i d : 9 0 8 0.

Get OneClass Grade+

Unlimited access to all notes and study guides.

YearlyMost Popular
75% OFF
$9.98/m
Monthly
$39.98/m
Single doc
$39.98

or

You will be charged $119.76 upfront and auto renewed at the end of each cycle. You may cancel anytime under Payment Settings. For more information, see our Terms and Privacy.
Payments are encrypted using 256-bit SSL. Powered by Stripe.